MacBook Pro 13.3" 2020 Touch Bar | VJShop phân phối sản phẩm Apple