Microphone Deity V-Mic D3 PRO | Thiết bị thu âm - VJShop