Ống kính Discover HD MC 25mm f/1.8 for Fujifilm (Black)